جمعه ٢٠ تير ١٣٩٩
صفحه اصلی|ايران|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
منو اصلی
مروري بر 20 سال پژوهش در زمينه شناخت نژاد هوي ( هوي شناسي )

 منبع : مجله دراسات قوم هویی نینگ شیا

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/11/23  

Normal 0 false false false EN-US ZH-CN FA

 

مروري بر 20 سال پژوهش در زمينه شناخت نژاد هوي ( هوي شناسي )

نويسندگان : يانگ دا چينگ (Yang Da Qing) و دينگ مينگ جون (Ding Ming Jun)

در 20سال گذشته موفقيت هاي چشمگيري در زمينه پژوهش پيرامون هوي شناسي در چين حاصل شده است . طبق آمار تقريبي ، از 1991 تا سال 2000 بيش از 2400 مقاله علمي در باره هوي شناسي در بيش از يكصد روزنامه و مجله ملي ومجلات تحقيقاتي دانشگاهها منتشر شده و در مدت 10 سال از 1980 الي 1990 حدود 2000 مقاله علمي در اين خصوص به چاپ رسيده است . اين آمار شامل مقالات علمي منتشره در روزنامه ها و مجلات مربوط به نژاد هوي از جمله مجله هاي « فتح » ، « مسلمانان گان سو » ... نمي شود. خلاصه پژوهش هاي به عمل آمده در اين خصوص به شرح زيراست :

 

1-   پژوهش هاي صورت گرفته پيرامون ريشه يابي نژاد هوي

نژاد هوي در نتيجه اختلاط چند قوم وملت در طول تاريخ شكل گرفته كه اين موضوع هميشه مورد توجه محافل علمي قرارداشته است . قبل از تشكيل جمهوري خلق چين سوال هاي گوناگوني در اين زمينه وجود داشت از جمله اينكه منشأ هوي از « هوي خه » ، گرفته شده است يا از  « تركي » ؟ در اواخر دهه هفتاد قرن 20 آقاي لين گان (Lin Gan)  در مقاله اي تحت عنوان « ريشه يابي و نحوه شكل گيري نژاد هوي هوي » اظهار مي دارد كه : نژاد هوي هوي اغلب از فرزندان فارس ها ، اعراب و اهالي آسياي ميانه هستندكه در دوران دودمان يوان وارد چين شدند. آقاي دين اي مين (Din YI Men) معتقد است كه نژاد هوي يك نژادمختلط از فرزندان فارس ها واعراب هستند كه در دوران سلسله هاي تانگ و سونگ براي تجارت وارد چين شده و سپس در چين سكني گزيدند. آقاي يانگ هواي زونگ (Yang Huai ZH0ng) در مقالات خود ، فعاليت نياكان نژاد هوي از فارس ها ، اعراب ومردم آسياي ميانه در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي، فرهنگي ومذهبي در دوران سلسله هاي سه گانه تانگ ، سونگ ويوان راتوضيح مي دهد. در دوران تانگ وسونگ بسياري از تجار مسلمان فارس ، عرب واهالي آسياي ميانه وارد چين شدند ودر دوران سلسله يوان تعداد زيادي از مسلمانان آسياي ميانه و آسياي غربي توسط نيروهاي مغولي به چين آورده شده و درچين ساكن شدند كه اين افراد منشأ پيدايش نژاد هوي گرديدند. آقاي يانگ جي جيو (Yang ZHi Jiu) وآقاي هواتائو (Hua Tao)  در نوشته هاي خود ، اسنادي در خصوص پيوستن ملت هاي ترك آسياي ميانه به جامعه هوي هوي ارائه داده اند.

آقاي يانگ جي جيو در مقاله اي تحت عنوان « ازدواج بين نژادهان و نژاد هوي دردوران سلسله يوان » پيوستن تعداد زيادي از افراد نژاد هان به جامعه نژاد هوي از طريق ازدواج را بيان كرده است  . مي توان گفت كه ريشه نژاد هوي به سه منبع بر مي گردد.

(1) ريشه خارجي تجار ، فرستاده هاي فارس وعرب كه در دوران دودمان هاي تانگ وسونگ وارد چين شده و نظاميان و كارگراني كه توسط نيروهاي مغول از آسياي ميانه و آسياي غربي به چين آورده شدند بزرگ ترين گروه از نياكان نژاد هوي را تشكيل مي دهند.

(2) گروه الحاقي در زمان مينگ ، تعداد زيادي از اهالي مناطق غرب چين از جمله از هامي ، تورفان ، وارا با ايمان آوردن به اسلام به جامعه نژاد هوي پيوسته اند.

(3) گروه جلب شده عده اي از افراد ديگر نژادهاي چين بويژه نژاد هان از طريق ازدواج بامردان هوي به اين نژادجلب ومورد قبول آنان واقع شدند.

 

2-   با نقش دين اسلام درروند شكل گيري نژاد هوي

در اوايل دهه هشتاد از قرن 20 ، دانشمندان هوي شناس پيرامون نقش اسلام در شكل گيري نژاد هوي به بحث وتبادل نظر پرداختند. عده اي عقيده داشتند كه هر چند دين اسلام تا اندازه اي در شكل گيري نژاد هوي تاثير گذاشته ، ولي اين نقش اساسي نبوده است ونتيجه گيري كردند كه نژاد هوي بدون دخالت دين اسلام هم مي توانست شكل بگيرد. بسياري ازدانشمندان تأكيد مي كردند كه مليت يك مقوله است و مذهب مقوله اي ديگر و اين دو مطلب بايد از هم جدا شوند. ولي به هر حال شكل گيري مليت هوي ويژگي خاص خود را دارد. در سرزمين چين ، اكثر اقليت ها پس از شكل گيري مليت صاحب دين خاص خودشدند، فقط مليت هوي هست كه قبل از شكل گيري مليتش صاحب دين خاص بود. دين اسلام 1300 سال قبل وارد چين شده در حالي كه تاريخ شكل گيري نژاد هوي مربوط به 700سال قبل است . از اين جهت پروفسور لين سونگ (Lin sing) معتقد است كه عامل مذهب نقش عمده و تعيين كننده اي در شكل گيري نژاد هوي ايفا كرده است  . آقاي نان وين يوان (Nan Wen Yuan) معتقد است كه شكل گيري وتوسعه نژاد هوي با فرهنگ اسلامي ارتباط نزديك دارد و فرهنگ اسلامي نقش هدايت كننده در شكل گيري نژاد هوي داشته است . پروفسور باي شواي (Bai Shou Yi) دانشمند معروف مسلمان چين مي گويد كه دين اسلام در تكوين تاريخ نژاد هوي اهميت بسزايي دارد. ولي  تنها عامل شكل دهنده نژاد هوي نيست ، چون شكل گيري نژاد هوي غير ازاسلام ، به شرايط اقتصادي ، سياسي و فرهنگي اين نژاد نيز بستگي دارد.

 

3-   پژوهش پيرامون قيامهاي مردم هوي در طول تاريخ

قيام مردم هوي در استان هاي گنسو و شيان سي وقيام آنان در استان يون نن در اواخر دوران حاكميت سلسله چينگ ، تأثيرعميقي در تاريخ معاصر چين گذاشته است . پس ازدهه 80 از قرن 20 ، پژوهش دانشمندان چيني در اين زمينه عميق تر شد. دانشمندان چين پيرامون ماهيت قيام ، روابط بين دوملت هوي وهان ، علل قيام ، نقش اسلام در قيام مردم هوي و جايگاه رهبران قيام مردم هوي در شيان سي وگنسوو يون نن به بحث وبررسي پرداختند. در سال 1987 سمينار « بررسي قيام مردم هوي شيان سي در اواخر دوران سلسله چينگ » در شي آن برگزار شد. در اين سمينار آقاي باي شواي تأكيدكرد ، قيام مردم هوي در شمال غربي چين ، مسئله مهمي درتاريخ ملت هوي و تاريخ انقلاب چين معاصر است واين مسئله خيلي پيچيده است وبايد با جديت مورد پژوهش قرار گيرد. در باره ماهيت اين قيام نظريات مختلفي وجود دارد از جمله « قيام كشاورزان عليه سيستم فئودالي » مبارزه ملي عليه ظلم ، و « دفاع از هويت ملي » ، محققين در خصوص شخصيت باي يان هو (Bai yan hu) رهبر قيام مردم هوي در شيان سي و گنسو اختلاف نظر دارند. بعضي معتقدند كه باي يان هو قهرمان ملي عليه حكومت فئودالي دودمان چينگ بود ، ولي برخي ديگر مي گويند كه اوتفاله ملت هوي است پروفسور ماروهنگ (Ma Ru Heng) اظهار مي دارد كه ما هنگام ارزيابي شخصيت باي يان هو ، ضمن در نظر گرفتن خدمات وي در مبارزه با حكومت چنيگ ، نمي توانيم اشتباهات وي در مورد سازش با دشمنان راناديده بگيريم . پس از مقايسه خدمات و اشتباهات وي مي توان دريافت كه خدمات او از اشتباهات او بيشتر بوده است .

محققين در مورد قيام مردم هوي در يونن بيشتر شخصيت آقاي دو وين سيو (Du Win XIU) رهبر قيام را مدنظر مي گيرند . آن ها پيرامون 3 موضوع اساسي يعني تأسيس « كشور پينگ نان (Ping Nan) ، اعزام لئو دائو هنگ (Liu Dao Heng)  بعنوان نماينده خود به انگلستان وتسليم شدن به دشمنان ، بحث وپژوهش كرده ومعتقدند كه كشور بينگ نان به هيچ وجه عملاً تأسيس نشده وحكومت دالي (Dali) تنها يك حكومت تأسيس شده از سوي مليتهاي غرب يونن بود كه با حكومت فئودالي چينگ مبارزه مي كرد ، و ليودائوهنگ توسط ليويانگ چانگ (Liu Yang Cang) فرمانده نظامي نيروهاي قيام كننده به انگلستان اعزام شد واين كار به دو وين سيو ارتباط ندارد. دو وين سيو پس از شكست قيام توسط نيروي حكومت چينگ مسموم گرديد و كشته شد و به دشمنان تسليم نگرديد.

 

4-   پژوهش پيرامون تاريخ نژاد هوي منطقه اي

طبق آمار سال 2000 شمار جمعيت نژاد هوي در سراسر چين به 10 ميليون نفر مي رسد كه بيشتر در هشت استان نينگ شياء گنسو ، خه نان ، سين كيانگ ، چينگ خي ، يون نن ، خه بي ، وشندونگ زندگي مي كنند . مجله « علوم اجتماعي نينگ شيا » از سال 1985 تا 1991 حدود 40 مقاله در زمينه تاريخ نژاد هوي منتشركرده كه در اين مقالات جمعيت نژاد هوي ، منشأ تاريخي آنان ، وضعيت اقتصادي اجتماعي ، آداب و رسوم زندگي وشخصيت هاي برجسته آنان را معرفي كرده است . از اواخر دهه 80 ، كار پژوهش در زمينه تاريخ نژادهوي  منتشر شده عبارتنداز « نژاد هوي در نينگ شيا » نوشته آقاي دينگ گوه يونگ (Ding Guo Yong)   ، تاريخ نژاد هوي در هوخه هوت « نوشته آقاي دان گوه چانگ (Dan Guo Chang )  ،  نژاد هوي در ناحيه چانگ جو ( Cang zhou ) تاليف آقاي او پي چينگ (Wu pei Ching) تاريخ نژاد هوي درگنسو « بقلم آقاي ماتونگ (Ma Tong) » نيوجيه پكن تأليف آقاي ليو دونگ شنگ (Liu Dong Sheng) ، تاريخ نژاد هوي در ناحيه جنوب مركزي چين ، تاريخ نژاد هوي در هوبي « به قلم آقاي دا جن اي (Da Zhen Yi) ، نژاد هوي در هونان تاليف آقاي ماليانگ شنگ   (Ma Liang Shong)  تاريخ دين اسلام هوي در سين كيانگ نوشته آقاي تن اوتيه (Tan Wu Tie) « تاريخ و فرهنگ نژاد هوي در گوانگ شي » به قلم آقاي ما مينگ لونگ (Ma Ming Long) ، نژاد هوي در گويوان (Gu Yuan) به قلم آقاي ليو وي (Liu Wei) نژاد هوي در جي لين ( Ji lin) نوشته آقاي تيان جي خه (Tian Shui)  بقلم آقاي اويو (Wu YU) ، تاريخ نژاد هوي در ليائونينگ (Liao Ning) تاليف آقاي سونگ گوه چيانگ (Song Guo Chiang)  . همچنين مجموعه هاي مختلفي از استادان تاريخي نژاد هوي به چاپ رسيده اند كه مي توان  از: « مجموعه اسناد تاريخي نژاد هوي در هونان « بقلم ماليانگ شنگ » ، اسناد تاريخي نژاد هوي در هوخه هوت تأليف كميته مردم هوي هوخه هوت ،« منتخب شجره نامه هاي نژاد هوي در جنوب چين » « تأليف ما جيان چائو (Ma Jian Chao) ، منتخب شجره نامه هاي نژاد هوي در ليائونيگ « تاليف ليوتونگ » ، منتخب كتيبه هاي سر ستون هاي سنگي نژاد هوي در جنوب چين « تأليف دازن اي » و« منتخب اسناد شخصيت هاي تاريخي نژاد هوي در جنوب چين » تأليف باي سيان جينگ (Bai Xian Jine) نام برد.

5-    پژوهش در زمينه آموزش و پرورش نژاد هوي

درسال هاي اخير بسياري از دانشمندان نژاد هوي نتايج پژوهشي خود در زمينه آموزش و پرورش نژاد هوي را انتشار داده اند و معتقدند كه پيشرفت آموزش و توسعه نژاد هوي راه موثري براي ارتقاي سطح دانش وتوانايي اين ملت خواهد بود. آموزش و پرورش نژاد هوي بيشتر در سه زمينه خلاصه مي شود كه عبارتند از آموزش هاي معمولي ، آموزش هاي مذهبي و آموزش و تربيت خانواده .

1-    آموزش هاي معمولي : به نظر دانشمندان پس از تأسيس چين جديد ، واجراي برنامه دولت در زمينه آموزش اجباري نه سا له ، نژاد هوي در زمينه آموزش وپرورش پيشرفت خوبي داشته است ، ولي با مشكلاتي هم مواجه شده كه بشرح زيراست : درصد دانش آموزان نژاد هوي كه در مدارس ، دبيرستان ها و مقاطع بالاتر مشغول به تحصيل هستند پايين بوده و كمتر از سطح متوسط سراسر چين است . بسياري از معلمين مدارس ودبيرستان هاي نژاد هوي از نظر سطح دانش وتوانايي ضعيف هستند. عده اي از مردم هوي نسبت به آموزش و پرورش معمولي ديدگاه غلطي دارند. تعدادي از دانش آموزان نژاد هوي، مدرسه و دبيرستان را ترك و به تجارت مي پردازند.

2-    آموزش مذهبي : منظور از آموزش مذهبي نژاد هوي ، آموزش هاي مسجدي است . آخوند هر مسجد شاگردان مسلمان هوي را در مسجد پذيرش كرده وكتاب هاي مقدس اسلامي ، دانش وتعليمات مذهبي و شريعت را به آنها مي آموزد و مبلغ مذهبي تربيت مي كند. آموزش مسجدي در چين ، از اواسط دوران دودمان مينگ آغاز شده وتاكنون ادامه دارد. اين سيستم آموزش نقش مثبت و مهمي در شكوفايي فرهنگ اسلامي ، تربيت دانشمندان مسلمان ، ارتقاء

سطح دانش توده هاي مسلمان هوي وبالا بردن سطح اخلاقي آنها ايفاد كرده است .

عده اي از دانشمندان تاكيددارند كه سيستم 400 ساله آموزش مسجدي در چين ضعف هاي خاص خود را هم دارد ، و آن اينكه اين نوع آموزش ها فقط به تعليمات مذهبي توجه مي كند ، ودانش اجتماعي ودانش طبيعي را تحقير مي كند و ابراز اميدواري كرده اند كه آموزش مسجدي در آينده بتواند درمسير درستي قرار گيرد تا به شكوفايي فرهنگ نژاد هوي خدمت كند.

3-    تربيت خانوادگي : در سال هاي اخير تعدادي از دانشمندان هوي ابراز داشته اند كه تربيت خانوادگي نژاد هوي نقش مهمي در حفظ و ادامه فرهنگ اسلامي وشكل گيري وپيشرفت فرهنگ ملت هوي وتحكيم وتقويت مباني وحدت نژاد هوي ايفاء كرده و مي كند.

 

6-   پژوهش پيرامون اقتصاد نژاد هوي

تجار مسلمان هوي در طول تاريخ در مسير جاده ابريشم زميني و دريايي و در مسير جاده تجاري يون نن به برمه وتايلند به فعاليت هاي تجاري مي پرداختند ، برخي از كتاب ها آثار واحوال آنان را معرفي كرده اند.

بگونه اي كه كتاب « تاريخ تجارت نژاد هوي » به قلم لاي چون لي (Lai Chun Li) كه در سال 1988 از سوي اداره نشريات تجارت چين به چاپ رسيد ، ويژگي فعاليت هاي تجاري مسلمانان هوي و روند پيشرفت آن در طول دوران دودمان هاي تانگ ، سونگ ، يوان ، مينگ وچينگ را بطور مفصل تشريح كرده است . پس از اصلاحات ودرهاي باز چين ، اقتصاد نژاد هوي نيز باسرعت به پيش مي رود ، كتاب « نگاهي به اقتصاد نژاد هوي در دوران معاصر «تأليف آقاي ما شووچيان (Ma Shou Qian) و جائو هونگ چينگ Zhao .  

Hong Qing  ، پيشرفت هاي اقتصادي نژاد هوي ظرف 20 سال اخير را منعكس كرد . وگروهي از ثروتمندان و مديران موسسات نژادهوي را معرفي مي كند. كتاب « دين اسلام واقتصاد » تأليف جانگ يونگ چينگ (Zhang Youg Qing) و ما پينگ (Ma ping) نظام اقتصادي اسلام واقتصاد مسجدي مسلمانان هوي را بطور مختصر معرفي مي كند. همچنين مقالات زيادي ، پيشرفت هاي اقتصادي مسلمانان هوي در شرايط اقتصاد بازار سوسياليستي چين رامنعكس كرده اند. عده اي از دانشمندان معتقدند اقتصاد مسلمانان هوي در چين در مقايسه با رشد اقتصاد جهاني همچنان عقب افتاده است وعلت آن پايين بودن سطح دانش و توانايي فكري ومحافظه كاري وعدم دورانديشي مديران موسسات مسلمانان هوي است .

 

7-    پژوهش پيرامون شخصيت هاي برجسته نژاد هوي

پروفسور باي شوواي يكي از افرادي است كه به پژوهش پيرامون شخصيت هاي برجسته نژاد هوي اهميت زيادي مي دهد. وي در دهه 40 از قرن 20 ، 294 شخصيت تاريخي نژاد هوي را انتخاب و پيرامون آنان به پژوهش پرداخت . ايشان در سا ل1982 ، تأليف كتاب « تاريخچه شخصيت هاي برجسته نژاد هوي » را پيشنهاد كرد. در سال 1997 اين كتاب در 4 جلد مربوط به دوره دودمان هاي ( يوان ، مينگ ، چينگ ومعاصر ) از چاپ درآمد كه شامل 68 بخش و داراي حدود 1 ميليون واژه چيني است كه 192 نفر شخصيت اصلي و 134 نفر شخصيت فرعي نژاد هوي را معرفي كرده است . كتاب « پژوهش پيرامون شخصيت هاي برجسته نژاد هوي در دوران معاصر وكنوني » در سال 1995 از سوي اداره نشريات خلق شيان سي به چاپ رسيد . و مجله « دراسات قوميه هوي » بترتيب 100 مقاله پيرامون شخصيت هاي برجسته نژاد هوي منتشركرد. و كتاب « مجموعه زندگي نامه 40 نفر شخصيت تاريخي نژاد هو ي در سال 1982 بوسيله اداره نشريات خلق نينگ شياء به چاپ رسيد . در اين كتاب ها شخصيت هاي برجسته نژاد هوي در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، نظامي ، مذهبي ، آموزشي ،علمي وفني ، هنري وادبي ... معرفي شده اند. اخيراً نيز بيوگرافي شخصيت هاي از قبيل باي چونگ سي (Bai Chong Xi)  ، مافوسيانگ (Ma Fu Xiang)    

ماهونگ بين (Ma Hong Bin) ، « سيد شمس الدين » ، ماجيان (Ma Jian) و ناجونگ (Na Xhong) به ترتيب چاپ شده اند.

 

8-   پژوهش پيرامون مهاجرت مسلمانان هوي به خارج از چين

در گذشته تعداد زيادي از مسلمانان هوي به كشورهاي خارجي مهاجرت كرده و اكنون در آن كشورها زندگي مي كنند. از جمله آنها مسلمانان هوي شمال غربي چين است كه درحال حاضر در قرقيزستان و قزاقستان زندگي مي كنند و به دو گان ها (Dong Gan) معروفند.

پس از دهه 80 قرن 20 ، پژوهش پيرامون مهاجرت مسلمانان هوي به خارج از چين مورد توجه به محافل علمي قرار گرفت . مجله « دراسات قوميه هوي » بترتيب مقالاتي تحت عنوان « وضعيت كنوني دون گان ها » ، تاريخ وضعيت كنوني اهالي دون گان ، « اهالي دون گان در آسياي ميانه » را منتشركرده است . پروفسور سوسنرو(Susanro)  رئيس انستيتو دون گان آكادمي علوم قرقيزستان بارها به پكن و استان هاي نينگ شيا ، شيان سي و گنسو مسافرت كرده و با محافل هوي شناسي چين روابط نزديك برقرار كرده است . آقاي وانگ گوه جيه (Wang Guo Jie) دانشمند مسلمان هوي چين نيز بارها اوضاع واحوال دونگ گان رابررسي كرده وكتاب « تاريخ شكل گيري وپيشرفت نژاد دون گان » را تحريركرده است . خانم دينگ هونگ دكتراي دانشگاه ملي مركزي چين براي بررسي احوال نژاد دون گان از نوامبر 1996 تا اوت 1997 از قرقيزستان و قزاقستان ديدار كرده و سرانجام كتاب « پژوهش فرهنگ دون گان» را تاليف كرد. كه در سال 1999 از سوي اداره نشريات دانشگاه ملي مركزي به چاپ رسيد. وي در اين كتاب وضعيت كنوني پژوهش پيرامون دون گان ها ، فرهنگ و زبان دون گان ها ، نژاد دون گان و دين اسلام و اداب و رسوم آنها را براي خوانندگان معرفي كرده است . كتاب « تاريخ و فرهنگ نژاد دون گان در آسياي ميانه » بقلم پروفسور سوسنرو در سال 1996 بوسيله اداره نشريات خلق نينگ شيا به چاپ رسيد و اين كتاب براي پژوهش در مورد تاريخ و فرهنگ نژاد دون گان ارزش زيادي دارد.

پژوهش در زمينه مهاجرت مسلمان يون نن در آسياي جنوب شرقي ، نيز مورد توجه وعلاقه دانشمندان چيني وخارجي قرارگرفته است . در دهه هاي 50 و60 آقاي اندروفوريس (Androw Forbes) دانشمند انگليسي دو مقاله تحت عناوين « مسلمانان يون نن در برنامه پان تاي (Pan Tai و مسلمانان يون نن در شمال تايلند چين هو (Cin Hu) را انتشار داد و آقاي يائو جي ده (Yao Ji De) دانشمند چيني در سال 1992 اين مقاله را به زبان چيني ترجمه و در مجله « دراسات قوميه هوي » به چاپ رساند. مسلمانان يون نن در شمال تايلند هم اكنون نيز با مسلمانان هوي در يون نن چين ارتباط زيادي دارد.

 

9-    پژوهش در زمينه فرهنگ نژاد هوي

در سال هاي اخير ، دانشمندان به پژوهش در زمينه فرهنگ ها علاقه وافري نشان داده اند از جمله آنها پژوهش در زمينه فرهنگ نژاد هوي است كه بصورت عميق و گسترده در حال انجام مي باشد. پروفسور مازنگ ليه (Ma Zheng Lie) عقيده دارد كه « فرهنگ نژاد هوي از مخلوط شدن فرهنگ اسلامي و فرهنگ هاي (چين ) بوجود آمده است و اين فرهنگ نه تنها وجود واقعي دارد ، بلكه از ويژگي هاي خاص فرهنگي نيز برخوردار است . عده اي معتقدند كه فرهنگ هوي يك سيستم فرهنگي مستقلي است كه در اثر اختلاط و تعامل فرهنگ اسلامي با فرهنگ چيني بوجود امده است . از آنجا كه مسلمانان هوي بصورت پراكنده در سراسر چين زندگي مي كنند و تحت تأثير عوامل فرهنگي ملت هاي محلي قرار دارند، لذا فرهنگ نژاد هوي از نظر زبان ، پوشاك ، معماري و آداب و رسوم ازدواج ويژگي خاص منطقه اي پيدا كرده ولي از نظر خوراك ، نامگذاري مراسم مذهبي و ازدواج و تدفين در مناطق مختلف از اشتراكات خاص نژاد هوي برخوردار است.

در سال هاي اخير ، تعداد زيادي مقاله علمي در زمينه فرهنگ نژاد هوي انتشار يافته است كه در اين ميان مي توان به مقالات « انديشه فرهنگ نژاد هوي » لي پي چون (Li Pei Cun) ، مسجد و فرهنگ ا عياد نژاد هوي لوه رونگ شوان (Luo Rong Xuan) نگاهي به ويژگي نژاد هوي از نظر آداب و رسوم « فان يومي (Fan Yu Mei) مروري بر انديشه جنبش فرهنگي نژاد هوي در دوران معاصر « لوه وان شوو (Luo Wan Shou) موضوعات فرهنگي نژاد هوي «يوجون گوي (Yu Zhon Gui) »، فرهنگ اسلامي هسته فرهنگ نژاد هوي «باي چونگ يون (Bai Chong Yon) وويژگي هاي منطقه اي فرهنگ هوي « هاجنگ لي (Ha Zheng Li) نام برد. اخيراً كتاب « تاريخ فرهنگ نژاد هوي » به قلم نا ون هوي (Na Wen Hui)و ماشين دونگ (Maxing Dong) از سوي اداره نشرات ملي يون نن به چاپ رسيده است . در اين كتاب نحوه شكل گيري و تحولات فرهنگي نژاد هوي يون نن ، ويژگي آن ، رابطه نژاد هوي و دين اسلام ، جايگاه فرهنگ نژاد هوي در فرهنگ سنتي چين بصورت مفصل بيان شده است . مسلمانان هوي سهم بسزايي در ايجاد تمدن چين ايفاء كرده  و مي كنند. روي هم رفته ، ظرف 20 سال اخير موفقيت هاي قابل ملاحظه اي در زمينه پژوهش هوي شناسي بدست آمده و مقالات متعددي در اين زمينه منتشر وكتاب هاي ويژه اي به چاپ رسيده است . ولي پژوهش علمي محدوديت ندارد و بدنبال پيشرفت اجتماعي در آينده شاهد نتايج جديد پژوهشي هر چه بيشتري در اين زمينه خواهيم بود.

منبع : مجله « دراسات قوميه هوي شماره 4 سال 2001 »

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 0 | بازدید امروز : 127 | کل بازدید : 872951 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 | زمان بازدید : 1.0625